ES INVESTICIJOS

ESFIVP-1 ESFIVP 2

UAB „Rafimeta" pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „UAB „Rafimeta" įrangos atnaujinimas, diegiant technologines ekoinovacijas" Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-02-0053.

Projekto biudžetas: 653.800,00 Eur, iš jų ES dalis 294.210,00 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018 m. balandžio 11 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2020 m. balandžio 10 d.

Projekto tikslas diegti technologines ekoinovacijas UAB "Rafimeta" įmonės veikloje, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Projekto uždavinys  įdiegti technologinius ekoinovacinius procesus įmonės veikloje, įsigyjant separavimo, srautų atskyrimo ir rūšiavimo įrangą.

UAB „Rafimeta“ įsteigta 2016 m. kovo 2 d. Įmonės pagrindinė veikla: Išrūšiuotų medžiagų atgavimas. Į šią klasę įeina metalų ir nemetalų atliekų, laužo ir kitų gaminių perdirbimas į antrines žaliavas. Įmonė įkurta ir veiklą vykdo Kauno miesto savivaldybėje, Kauno mieste, adresu Palemono g. 1.

UAB "Rafimeta" surenka ir perdirba nepavojingąsias atliekas Europoje ir NVS šalyse. Įmonės tikslas perdirbti nebenaudojamus elektronikos prietaisus. Įmonė padeda užtikrinti tinkamą atliekų logistiką iš pageidaujamos vietos bei garantuoja tinkamą nebenaudojamos elektronikos įrangos perdirbimą. 

Įsigyta įranga įmonei leis išgauti grynesnį produktą, kurio sudėtyje bus mažiau priemaišų, todėl galutinė produkcijos pardavimo kaina ženkliai išaugs. Šiuo metu įmonė turi ribotas galimybes, naudojant turimą įrangą, smulkinti elektronikos plokštes ir kitą perkamą atliekinę žaliavą bei atskirti žaliavų srautus. Gaunamo produkto grynumas siekia vidutiniškai 50 proc. Įrengus technologinius patobulinimus, planuojama, kad produkto grynumą galima būtų padidinti iki 85 proc.